Jak być skuteczniejszym w życiu osobistym i zawodowym_Być może zastanawiasz się:
 • jak być #Skuteczniejszym na co dzień?
 • jak osiągać lepsze wyniki w pracy/ firmie?
 • jak mieć lepsze efekty mniejszym nakładem sił?
 • jak mieć więcej czasu na przyjemności, dla rodziny, na swoje pasje?
czyli po prostu
 • jak być skuteczniejszym w życiu osobistym i zawodowym?

 

Jeśli tak, ten artykuł jest pierwszym z 4-rech, które ukażą się w najbliższym czasie, aby pomóc Ci, u progu nowego roku, podnieść swoją #Skuteczność. Tak, byś od 1.-go stycznia ruszył nie tylko z nową siłą i zapałem, ale konkretną wiedzą, która pozwoli Ci realizować Twoje wymarzone cele.

 

Czym jest #Skuteczność?

Wielu z nas chce być w życiu #Skutecznym albo #Skuteczniejszym, niż jesteśmy w tym momencie. Większości z tych chcących kojarzy się to jednak ze zwiększaniem swojego wysiłku, z potrzebą zainwestowania dodatkowego czasu, z wyzwaniami, które na nich czekają. A przecież nikt w otaczającym nas świecie, który pędzi jak może, nie chce zajmować się braniem sobie dodatkowych obowiązków na głowę. Bo przecież praca nad osobistą skutecznością może kojarzyć się na początku z ciężką orką na ugorze. W końcu takie pojęcia jak skuteczność, efektywność, sprawczość mają tyle „Ś” i „Ć” w nazwach, że mogą przerazić nie jednego bohatera.

A może mimo to jednak warto na chwilę się zatrzymać, jeśli nie jesteśmy zadowoleni ze swoich aktualnych wyników i zamiast walczyć z sobą, miotać się i szamotać, wymyślać bzdurne usprawiedliwienia dla naszego „nie mam na to czasu” moglibyśmy jednak zadumać się nad tą swoją skutecznością i… zrobić z niej użytek.

Tak, dobrze czytasz. Możesz zrobić użytek ze swojej AKTUALNEJ skuteczności.

Na pewno niejeden cel w życiu osiągnąłeś (ukończyłeś szkołę, zdałeś maturę, prawo jazdy, egzaminy na studiach, dostałeś się do jednej drugiej czy kolejnej pracy, albo założyłeś swój biznes, masz szczęśliwy związek, etc. – to wszystko świadczy o Twojej skuteczności), więc masz podstawy do tego, aby swoją dotychczasową skuteczność przekuć w bycie Skuteczniejszym.

Tak, jak robią to członkowie grupy na fb, którą prowadzę.

Ale do rzeczy.

Żeby nad czymś pracować i to polepszyć trzeba najpierw wiedzieć nad czym pracujemy, o co nam konkretnie chodzi. Wobec tego pytanie do Ciebie:

Czym Twoim zdaniem jest Skuteczność?

Na ile w skali od 1-10 oceniasz swoją Skuteczność? (1- min. 10 max)

 

Skuteczność – definicje

Żebyśmy mogli uzyskać dobre zrozumienie tematu i jasny przekaz na dalszych stronach tej książki [tak, tak, ten artykuł jest wstępem do książki o osobistej skuteczności, której premiera już na wiosnę] potrzebujemy stworzyć spójną dla nas obojga definicję skuteczności. Aby to zrobić, posłużę się najpierw kilkoma przykładami i definicjami zapożyczonymi od mądrzejszych ode mnie.

 

Definicja #1

Na start Słownik Języka Polskiego PWN (mają renomę ;)) jak tłumaczy znaczenie słowa „Skuteczny”?

Skuteczny:

– dający pożądane wyniki,

– taki, którego działalność przynosi efekty

 

Definicja #2

Skuteczność wg ISO 9000, czyli międzynarodowych norm w zarządzaniu jakością jest definiowana jako:

Skuteczność – stopień w jakim planowane działania zostały wykonane, a planowane wyniki osiągnięte. To „poziom spełnienia oczekiwań”. Ponieważ jak tłumaczy autor definicji każdy z nas na starcie jakiegoś projektu, wyznaczając cel, czy nawet tylko mając jakieś zamierzenie wyobraża sobie jego koniec – pożądany efekt, w stosunku do którego ma oczekiwania, że zostanie spełnione.

skuteczność a efektywność
Efektywność – zależność pomiędzy skutecznością a zasobami (nakładami) jakie zostały wykorzystane dla uzyskania konkretnego wyniku.

Dodatkowo warto w tym miejscu przytoczyć drugą definicję, którą potocznie dość często wiele osób stosuje zamiennie, a mianowicie „efektywność”. Czy to zamienne stosowanie jest uzasadnione? Spójrzmy na wyjaśnienie słowa „efektywność” również jako źródło korzystając z norm ISO 9000:

Efektywność – relacja między osiągniętymi wynikami, a wykorzystanymi zasobami. Tzn. Stosunek efektów (wyników) do zasobów jakie były niezbędne aby wynik uzyskać. Innymi słowy im mniejsze zasoby tym większa efektywność dla takiego samego wyniku.

Obrazuje to wykres zamieszczony obok:

 

A zatem jednoznacznie widać, że skuteczność i efektywność to dwie różne jednostki. Możesz oczywiście pomyśleć, że skoro normy ISO stosują wielkie międzynarodowe korporacje, to nijak się to ma do Twojego życia osobistego czy małej firmy, którą prowadzisz i zatrudniasz kilku pracowników, jednak gorąco pragnę Cię zachęcić do zgłębienia tego zagadnienia dalej i jednoczesnego zastanowienia się „jak praktycznie mogę zastosować to, co właśnie przeczytałem?”

 

Definicja #3

Idąc dalej, biznesowym szlakiem, w drodze do odkrywania czym jest skuteczność, trafiamy na Encyklopedię Zarządzania, a w niej definicję skuteczności o następującym brzmieniu:

Skuteczność – umiejętność wyznaczania odpowiednich celów, „robienie właściwych rzeczy”; jej miarą jest stopień zbliżania się do celu, jednak w tej definicji nie bierzemy pod uwagę kosztu jaki ponosimy aby osiągnąć cel.

Jako „działanie minimalnie skuteczne” określane jest działanie, którego przewidywana skuteczność jest na tyle duża, że warto je podjąć (cenność skutku przedkładamy nad koszty).

Jednocześnie wyróżnić można kilka modeli skuteczności, a wraz z nimi sposobów pomiarów. Jak wiesz, coś co nie jest mierzalne to tak jakby było niezdefiniowane, a zatem przypatrzmy się tymże modelom/ podejściom, które proponują badacze zagadnienia:

 1. Podejście systemowo – zasobowe – koncentruje się na nakładach jakie firma potrzebuje dla swojego właściwego funkcjonowania, czy potrafi pozyskać potrzebne zasoby nawet w trudnych ekonomicznie czasach
 2. Podejście od strony procesów wewnętrznych – zajmuje się przede wszystkim procesami zachodzącymi wewnątrz firmy, procesami transformacji, które mogą koncentrować się na integrowaniu jednostek z grupą, minimalizowaniu napięć między pracownikami, bezkonfliktowym działaniem i uzyskiwaniem efektów; b. często jest stosowane przez organizacje, które stawiają na zadowolenie swoich pracowników i ich wysokie morale
 3. Podejście celowe – koncentruje się na rezultatach jakie organizacja osiąga i porównuje je z założonymi dla siebie celami
 4. Podejście uwzględniające strategicznych zwolenników – skupia swoją uwagę na grupach, które mogą być zainteresowane sukcesem organizacji, a miarą jej skuteczności jest poziom zaspokajania potrzeb i oczekiwań przez organizację wszystkich grup.

I znowu, choć są to definicje i podejścia zaczerpnięte ze świata biznesu, pomyśl jak możesz wykorzystać je dla siebie w swoim codziennym życiu. Może uznasz, że nijak i to też jest ok., ale być może będziesz jednak chciał przeanalizować swoje działania pod kątem umiejętności wykorzystywania zasobów, relacji rodzinnych czy zespołowych, celów, które realizujesz (bądź nie) czy może wspólników/ partnerów biznesowych albo dalszych członków rodziny czy przyjaciół.

To ma znaczenie.

 

Definicja #4

Ta definicja jest chyba najłatwiejsza i najbardziej przyjazna, bowiem wg niej

Skuteczność – robienie właściwych rzeczy.

Jednocześnie skuteczność jest jedną z dwóch składowych efektywności w działaniu. Ową drugą składową jest

Sprawność – czyli robienie rzeczy we właściwy sposób i jak najszybciej.

Proste pytania, które możesz sobie zadać realizując jakiś projekt, a które pomogą Ci w utrzymaniu się na torach skuteczności to:

 1. W jakim celu robię to, co robię?
 2. Jak to, co robię wpływa na moje długoterminowe cele?

Stosując je na co dzień będziesz częściej robił to, co robić warto i dzięki temu będziesz szybciej przybliżał się do swoich długofalowych celów.

 

Definicja #5, czyli Skuteczność dla Skuteczniejszych

Zespalając w jedną całość wszystkie powyższe definicje otrzymujemy piękny zbiorczy obraz tego, czym jest skuteczność.

 

 

A zatem czym jest Skuteczność?

Skuteczność to robienie właściwych rzeczy, wyznaczanie odpowiednich celów, do których krok po kroku wraz ze wzrostem skuteczności się zbliżamy, stopień realizacji naszych planów w odniesieniu do efektów jakie chcemy uzyskać. Możemy uwzględniać nakłady jakie są nam potrzebne aby być skuteczniejszymi, procesy wewnętrzne, jakie w nas zachodzą, cele jakie chcemy uzyskać oraz oddziaływania na osoby z zewnątrz.

skuteczność schemat

 

Czego potrzebujemy, aby być #Skuteczniejszymi?

 • lepiej wykorzystywać posiadane nakłady (nasze talenty, czas, energię, wiedzę, etc),
 • dbać o naszą wewnętrzną spójność aby nie robić „na siłę”, „wbrew sobie” i przeciw wartościom, które są dla nas ważne, bo idąc tą drogą źle się to dla nas skończy; „po trupach do celu” nie działa, bo może się skończyć szybciej naszym psychicznym trupem, a w konsekwencji obumarciem naszego ciała,
 • z rozwagą dobierać cele, które chcemy realizować, w duchu spójności z wartościami i tak aby również droga ich realizacji była z nami spójna,
 • brać pod uwagę ekosystem, w którym żyjemy tzn. naszego partnera, rodzinę, przyjaciół, współpracowników etc, na których może mieć wpływ nasz cel (i działania, które do niego prowadzą), tak aby w duchu starego mądrego porzekadła „lepiej zapobiegać niż leczyć” przewidzieć skutki naszych działań, które chcemy podjąć i ich wpływ na otoczenie, a co za tym idzie podjąć odpowiednie działania, które poprawią naszą skuteczność i zapobiegną ewentualnym konfliktom, które mogłyby się pojawić gdybyśmy „z buta” wprowadzili w duchu poprawy naszej skuteczności zmiany w całym świecie wokół nas. Pamiętaj, że ludzie, którzy są z Tobą blisko prawdopodobnie będą chcieli zatrzymać Cię dla siebie takiego jakim jesteś, więc miej dla nich wyrozumiałość, ale rób swoje. Wszystko da się pogodzić. Czasem trzeba się nagimnastykować i robić szpagat, ale im bardziej wyćwiczysz swoją elastyczność, tym bardziej będzie warto.

 

skuteczniejsi schemat

 

Jak codziennie pracować nad swoją skutecznością?

Kiedy na co dzień podejmuję pracę z nową osobą w firmie, otrzymuje ona oprócz szczegółowych wytycznych i sposobu realizacji zadań, które ma podejmować, ważne zadanie: codzienne podsumowania swojej pracy. Niejednokrotnie osoby takie ze zdziwieniem patrzyły na mnie, kiedy dostawały jako jedno z zadań na liście na dany dzień “autorefleksję” – zanim pójdą do domu i rzucą w kąt sprawy pracy. Zadanie było bardzo proste a mianowicie odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Jakie sukcesy dziś odniosłem?
 • Czego nie zrealizowałem?
 • Czego mnie to uczy?
 • Jakie wnioski wyciągam na przyszłość?

Niby takie proste, a jednak większość z nas bezmyślnie kończy pracę, co najwyżej zastanawiając się czy upiec kurczaka czy schab na obiad, a co zostawić do zrobienia na kolejny dzień. I tak, dokładnie tak chaotycznie to robimy. Ćwiczenie w nieco uproszczonej wersji jest zadawane studentom studiów MBA na Uniwersytecie Harwarda, więc jeśli nie bardzo przekonał Cię mój autorytet, pomyśl, że siwe i doświadczone życiem i niejednokrotnie nie tylko pracą naukową, ale również biznesem, głowy zadają je studentom MBA. A student MBA to nie byle student, to pewnie prezes, manager wysokiego szczebla albo przynajmniej mocno aspirujący Kowalski czy też Smith.

 

A zatem czy Ty, jesteś gotowy, by stać się #Skuteczniejszy?

Zadanie #1

Załóż jeszcze dziś swój Dziennik Osobistej Skuteczności. Wystarczy zeszyt 90 kartkowy (bo na tyle dni przewidziane jest to wyzwanie) i długopis. Codziennie wieczorem wygospodaruj 5 minut, aby odpowiedzieć sobie (parafrazując klasyka), na 3 “z…e, ale to z…e ważne pytania:

 1. Czego się dzisiaj nauczyłem?
 2. Co jutro zmienię?
 3. Co zrobiłem dzisiaj, by być bliżej swojego celu?

Zrobisz to?

A teraz zachęcam Cię do zabawy:

Opublikuj zdjęcie okładki swojego dziennika na naszej grupie na fb #Skuteczniejsi oraz na swoim Instagramie i oznacz go hasztagami: #DziennikOsobistejSkuteczności #SkutecznośćOsobistaiBiznesowa #Skuteczniejsi (uważaj na wielkie i małe litery oraz polskie znaki). 2 razy w roku przyznajemy nagrody osobom, które wykażą się największą kreatywnością i/lub zbiorą najwięcej aktywności (reakcje, komentarze) pod swoim postem (po jednej nagrodzie wg powyższych kryteriów).

 

Zadanie #2

Czego nauczyłeś się z tego rozdziału (artykułu)? Co zrobisz w pierwszej kolejności aby zwiększyć swoją skuteczność?

 

Jeśli chcesz otrzymać kolejny z cyklu artykuł i codzienne wskazówki nt. #Skuteczności, dołącz do społeczności #Skuteczniejsi na fb oraz zostaw swój adres e-mail poniżej (zapisz się na newsletter – odbierz bezpłatnie e-book).

 

Jeśli uważasz artykuł za przydatny i wartościowy polub i udostępnij. Pomagasz nam tym samym dotrzeć do szerszego grona ludzi z naszym przesłaniem o Skuteczności w Życiu Osobistym i Biznesowym. Dzięki wielkie!

 

#SkutecznośćOsobistaiBiznesowa
#WyzwanieSkuteczniejsiW90Dni
#KalendarzBiznesowySkuteczniejsi
#JakSkuteczniejsiZarządzająSobąWCzasie

 

Materiały źródłowe:
https://www.facebook.com/groups/skuteczniejsi/
http://4pm.pl/artykuly/czym-jest-skutecznosc-a-czym-efektywnosc-dzialan
https://mfiles.pl/pl/index.php/Skuteczno%C5%9B%C4%87
https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/zarzadzanie-jakoscia
https://hrstandard.pl/2017/07/06/skladniki-efektywnosci-sprawnosc-skutecznosc/